آموزش

5نکته برای پاس دادن بهتر در والیبال ساحلی

Free Website Templates FreeHTML5.co

پنج نکته برای پاس دادن بهتر در والیبال ساحلی
پاس دادن در والیبال ساحلی، یک تکنیک مشکل است. نه تنها باید دریافت اول را زیر نظر داشته باشید،بلکه با باد، نور خورشید و شن هم مواجه هستید

پنج نکته برای پاس دادن بهتر در والیبال ساحلی
پاس دادن در والیبال ساحلی، یک تکنیک مشکل است. نه تنها باید دریافت اول را زیر نظر داشته باشید،بلکه با باد، نور خورشید و شن هم مواجه هستید.
-1دریافت کننده را نگاه کنید.
کاملاً یار خود را زیر نظر داشته باشید و مسیردریافت اول را زیر نظر بگیرد و با توجه به آن به سرعت عکس العمل نشان دهید، تا بتوانید پاس بهتری را برای هم تیمی خود ارسال نمایید.
 -2جابه جایی سریع و اتخاذ وضعیت متعادل باید به سرعت به سمت محل هدف دریافت اول حرکت کنید و در حالی که کاملاً ثابت و متعادل هستید به استقبال توپ بروید. مهم است که در هنگام تماس با توپ، کاملاً ثابت باشید، چون توپ یک جسم در حال حرکت است و اگر شما هم در حال حرکت باشید، نمی توانید پاس دقیق و متعادلی را ارسال کنید. برای تعادل بیشتر، پاها را از هم باز کنید.
اگر بازیکن سمت راست هستید، در هنگام پاس دادن، پای راست را جلوتر از پای چپ قرار دهید و بالعکس. به این ترتیب دید مناسب تری از زمین و هم تیمی خود خواهید داشت و می توانید فاصله پاس خود را با تور راحت تر تنظیم کنید.
 -3از پاهای خود استفاده کنید.
در هنگام دریافت توپ پاها را خم کنید و در هنگام ارسال، همزمان با صاف کردن آرنج ها پاها را نیز صاف کنید. این کار باعث هدایت بهتر توپ در پاس های بلند و حرکت آرام توپ در پاسهای کوتاه تر می شود.
 -4از سر خود استفاده کنید.
پیشانی شما، بهترین محلی است که می تواند در تعیین محل دریافت توپ در زمان پاس دادن به شما کمک کند. در هنگام
تماس، توپ باید کاملاً در روبه رو و بالای پیشانی باشد. این باعث می شود که در اعمال نیرو و تعیین مسیر، صحیح عمل کنید و دچار خطای فنی نیز نشوید.
-5 خود را به دنبال توپ امتداد دهید.
دستها و بدن خود را پس از ارسال پاس، به دنبال توپ امتداد دهید. این کار باعث می شود که توپ در همان مسیر مورد نظر شما حرکت کند و حرکت یکنواختی را تا رسیدن به هدف طی کند.