آموزش

پاس دادن در والیبال ساحلی

Free Website Templates FreeHTML5.co

پاس دادن یک قسمت مهم ومحوری در والیبال ساحلی می باشد. همه بازیکنان دوست دارند سرویس را دریافت کنند و سپس آبشار بزنند، اما اگر شما یاد نگیرید که خوب و یکنواخت به هم تیمی خود پاس دهید، هرگز شانس آنرا نخواهید داشت که آبشار بزنید، زیرا تیم مقابل از این ضعف شما در پاس دادن نهایت بهره را خواهد برد.

پاس دادن یک قسمت مهم ومحوری در والیبال ساحلی می باشد. همه بازیکنان دوست دارند سرویس را دریافت کنند و سپس آبشار بزنند، اما اگر شما یاد نگیرید که خوب و یکنواخت به هم تیمی خود پاس دهید، هرگز شانس آنرا نخواهید داشت که آبشار بزنید، زیرا تیم مقابل از این ضعف شما در پاس دادن نهایت بهره را خواهد برد. پنج نکته وجود دارد که در زمان پاس دادن باید روی آنها تمرکز کنید. 1-به موقع به سمت توپ حرکت کنید و در هنگام پاس دادن کاملاً زیر توپ باشید. 2-مطمئن شوید که دستان خود را زود بالا آورده اید، و هرگز از ابتدا به قصد ارسال پاس با ساعد حرکت نکنید. 3-در هنگام ارسال، زانوها را کمی خم کنید و بدن خود را به سمتی که می خواهید را ارسال کنید،امتداد دهید. 4-بلافاصله بعد از اینکه پاس را ارسال کردید، به زمین حریف نگاه کنید، بنابراین می توانید با فریادی خوب، یار خود را راهنمایی کنیدن تا ضربه مناسبی به توپ بزند. مهاجمان ممکن است بینند که مسیر مستقیم باز است، اما آنها اطمینان مجدد می خواهند. 5-بلافاصله بعد از اینکه فریاد زدید یک مدافع داخل میدان شوید. این مهم است که یار خود را پوشش دهید. اگر ضربه او توسط مدافع روی تور حریف برگشت داده شد، شما باید آماده دریافت آن باشید.