آموزش

آموزش پنجه زدن

Free Website Templates FreeHTML5.co

سلام، مربی والیبال از سالت لیک سیتی هستم و امروز می خواهم درباره پنجه زدن دروالیبال صحبت کنم.
اولین نکته مهم شکل دادن به دست ها است.

سلام، مربی والیبال از سالت لیک سیتی هستم و امروز می خواهم درباره پنجه زدن دروالیبال صحبت کنم.
اولین نکته مهم شکل دادن به دست ها است.
شکل دست ها باید شبیه به توپ باشد تا اگر توپ به دست شما افتاد به همین شکل باشد.
بازیکن باید دست ها را بالای پیشانی نگه دارد تا اگر توپ از لای دست هایش افتاد، روی سرش بیفتد.
بازیکن توپ را همین جا بالای سر نگه می دارد.
بعد از زدن ضربه بازیکن باید حواسش به هل دادن دست ها و کشش آن ها باشد.
مثل سوپرمن، دست ها، بدن و پاها را بکشد تا هدف را تمام کند.
چندین تصویر زنده از ضربه را به شما نشان می دهم.
روی شکل دادن به دستم، نحوه قرار گرفتن توپ بالای سر و زدن ضربه و کشش بدنم پس از آن تمرین کردیم.