جزئیات محصول

آموزش والیبال مبتدی سالن شهیدکاظمیان

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:جهارراه لشکر نبش ایستگاه مترو سالن شهید کاظمیان

 زمان:18:00 الی 19:30

هزینه دوره : 1,500,000 ریال

زمان بندی دوره

روز 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20 20 الی 22