آموزش های آینده سازان

Free Website Templates FreeHTML5.co مشاهده

آموزش پنجه زدن

سلام، مربی والیبال از سالت لیک سیتی هستم و امروز می خواهم درباره پنجه زدن دروالیبال صحبت کنم.
اولین نکته مهم شکل دادن به دست ها است.

مشاهده

آموزش تصویری پنجه زدن

سلام، مربی والیبال از سالت لیک سیتی هستم و امروز می خواهم درباره پنجه زدن دروالیبال صحبت کنم.
اولین نکته مهم شکل دادن به دست ها است.

Free Website Templates FreeHTML5.co مشاهده

5نکته برای پاس دادن بهتر در والیبال ساحلی

پنج نکته برای پاس دادن بهتر در والیبال ساحلی
پاس دادن در والیبال ساحلی، یک تکنیک مشکل است. نه تنها باید دریافت اول را زیر نظر داشته باشید،بلکه با باد، نور خورشید و شن هم مواجه هستید

Free Website Templates FreeHTML5.co مشاهده

پنج تمرین برای خوب گرم کردن

پنج تمرین برای خوب گرم کردن

Free Website Templates FreeHTML5.co مشاهده

شش نکته برای موفقیت در سرویس پرشی

یک سرویس پرشی خوب مانند یک نعمت ارزشمند است و در رقابتهای سطح بالا سلاحی لازم و ویژه می باشد. در این قسمت 6 نکته برای اجرای هرچه اثر بخش تر و قدرتمندتر سرویس پرشی ارائه می شود.

Free Website Templates FreeHTML5.co مشاهده

پاس دادن در والیبال ساحلی

پاس دادن یک قسمت مهم ومحوری در والیبال ساحلی می باشد. همه بازیکنان دوست دارند سرویس را دریافت کنند و سپس آبشار بزنند، اما اگر شما یاد نگیرید که خوب و یکنواخت به هم تیمی خود پاس دهید، هرگز شانس آنرا نخواهید داشت که آبشار بزنید، زیرا تیم مقابل از این ضعف شما در پاس دادن نهایت بهره را خواهد برد.