دوره های آینده سازان

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال پیشرفته سالن شهید نعمتی

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب اول بلوار قرنی داخل مجموعه فنی حرفه ای

زمان:17:30 الی 19:00

مربی علی عابدی-علی گلکار-محمود حیدری-محمد شبانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال پیشرفته سالن شهید نعمتی

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب اول بلوار قرنی داخل مجموعه فنی حرفه ای

زمان:19:00 الی 20:30

مربی علی عابدی-علی گلکار-محمود حیدری-محمد شبانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال مبتدی سالن شهید نعمتی

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب اول بلوار قرنی داخل مجموعه فنی حرفه ای

زمان:17:30 الی 19:00

مربی علی عابدی-علی گلکار-محمود حیدری-محمد شبانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال مبتدی سالن شهید نعمتی

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب اول بلوار قرنی داخل مجموعه فنی حرفه ای

زمان:19:00 الی 20:30

مربی علی عابدی-علی گلکار-محمود حیدری-محمد شبانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال مبتدی سالن شهیدکاظمیان

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:جهارراه لشکر نبش ایستگاه مترو سالن شهید کاظمیان

 زمان:18:00 الی 19:30

مربی علی عابدی-علی گلکار-سعید غفوری-رضا چپانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آموزش والیبال پیشرفته سالن شهیدکاظمیان

1,500,000 ریال

آموزش والیبال پیشرفته

مکان:جهارراه لشکر نبش ایستگاه مترو سالن شهید کاظمیان

 زمان:19:30 الی 21:00

مربی علی عابدی-علی گلکار-سعید غفوری-رضا چپانی همیشه زمان ثبت نام

Free Website Templates FreeHTML5.co اطلاعات بیشتر و ثبت نام

تست

100,000 ریال

cgvzbvzxbzxv

مربی علی گلگار همیشه زمان ثبت نام