آموزش های آینده سازان

مربیان توانمند ما

ما با جذب بهترین و شاداب ترین مربیان سعی در این داریم که شما را به هدفتان برسانیم.

Free Website Template by FreeHTML5.co

علی گلکار

مدرک تحصیلی:لسانس تربیت بدنی

بسیت و یک سال عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران وکسب 4دوره قهرمانی پاره المپیک و5دوره قهرمانی جهان 

مشاهده رزومه

Free Website Template by FreeHTML5.co

علی عابدی

مدارک تحصیلی و سوابق شغلی

لیسانس حسابداری -

MBA فوق لیسانس مدیریت اجرایی -

فوق لیسانس تربیت بدنی و مدیریت ورزش-

مدرس دانشگاه -

حضور در ستاد و سازمان های شهرداری مشهد با عناوین معاونت اداری و مالی و مشاور و غیره

مشاهده رزومه